Regeringen meddelar att ett ansökningsstopp för solcellsstödet nu är satt till den 7 juli 2020. Om du funderar på solceller och vill få möjlighet till 20% solcellsstöd bör du omgående söka stödet på Boverkets hemsida. Regeringen har även beslutat att skjuta fram slutförandedatumet för solcellsstöd med sex månader, till den 30 juni 2021. ROT-avdraget på 30 % av arbetskostnaden ligger kvar oförändrat. Det ligger också en remiss ute på att det för privatpersoner kan komma att införas ett förhöjt ROT-avdrag den 1 januari 2021.
–       Vi förstår beslutet, för det har blivit så pass lönsamt med solceller de senaste åren så betydelsen av stöd har sjunkit väsentligt, säger Olof Hansson, Elians Group.