Elinstallation

Villor/Fritidshus

Vi hjälper Er med rådgivning, genomförande och uppföljning när ni ska bygga nytt hus. Diskutera gärna belysning-, uppvärmning- och energi-frågor med oss innan ni börjar bygget. Och givetvis, satsa på solceller om ni ska bygga!

ROT-projekt
Vi utför alla typer av ROT-jobb. Klicka här för att kolla om ditt projekt räknas som ett ROT-jobb.

Industri/företag/lantbruk
Vi har bred kompetens inom styr/regler samt fastighetsautomation. Är även certifierade för att utföra elinstallationer i lantbruk.

Vad gäller?

Solcellsmontering
Sedan den 1 juli 2017 gäller de nya starkströmsföreskrifterna i Sverige. Det innebär bland annat att allt arbete med solcellsmontering klassas som elinstallationsarbete och får då endast utföras av företag som är registrerade hos elsäkerhetsverket. Läs mer här!

 

Smarta hus

Idag finns många möjligheter att göra smarta installationer. Möjligheterna är nästan obegränsade.

  • Styrning av belysning och värme
  • Larm och säkerhet
  • Övervakning och fjärrstyrning
  • Energibesparing

Tips! Fråga oss innan Ni bygger nytt hus vad det finns för möjligheter med smarta lösningar.

Elsäkerhet

Har du ett elsäkert hem?
Vi utför IN:s eltest. Gå gärna in på www.in-eltest.se/sjalvtest/ för att göra ett enkelt självtest!

Elrätt
Elrätt är ett samarbetsprojekt mellan Installatörsföretagen (IN) och Elgrossister (SEG) med syfte att informera om möjligheterna med modern elteknik.
Läs mer på www.elratt.se

Elinstallation

Solceller

h

Nyheter

l

Lediga tjänster

Kontakt

Elians Oskarshamn
Nu når oss enklast genom oskarshamn@elians.se eller på telefon 0491-384380.

Beskrivning

Verksamhet: Solceller och billaddare

Kontakta oss