Elinstallationer

Elinstallationer

Ta vara på solens energi!
Vanligtvis monteras solceller i en solcellsanläggning på husets tak. En växelriktare omvandlar för att kunna användas i hushållet till exempel. En installerad solcellsanläggning kräver minimalt med underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan störa driften. Det kan också finnas möjlighet att söka bidrag för installation av anläggning. Mer information kan man få av sin lokala Länsstyrelse som hanterar detta.

Förutsättningar i Sverige
Vi bor ju i Norra Europa. Skiner verkligen solen tillräckligt mycket här för att det skall löna sig? Ja faktiskt! Sverige har fina förutsättningar för solel. Solinstrålningen är nästan lika hög som i centrala Europa. I norra Sverige är instrålningen från solen cirka 800 kWh/m2, i södra Sverige är den ungefär 1000 kWh/m2 och på Gotland, Öland och delar av Sveriges östkust 1100kWh/m2.

Paketlösningar

Vi kan leverera helheten förpackad i kundanpassade paket, allt ifrån projektering till drifttagande. Vi kan även leverera varor och tjänster separat. Förutom själva solcellspaketet (paneler, växelriktare, monteringsmaterial) ingår följande i de nyckelfärdiga anläggningarna:

  • Alla ansökningar och intyg
  • Projektering både för solcellsanläggningen och elsystemet
  • Dokumentation
  • Fri support av våra tekniker och ingenjörer
  • Utbildning på anläggningen
  • Enkelt ägande med närhet till service hjälp

Vi levererar även solcellsanläggningar som monteras på mark. Kontakta oss för mer information om detta.

Finansiering

Många banker erbjuder någon form av energilån för den som vill investera i alternativ energi.
Vi kan även erbjuda avbetalningslösningar.

Hur går det till?

Hur vi jobbar med solcellsprojekt
Förutsättningarna och behoven vid uppförandet av en solcellsanläggning kan variera ganska mycket. Allt från att vi endast levererar materiel till att vi tar hand om hela processen från början till slut. Här nedan följer en kort beskrivning på hur vi helst jobbar med solcellsprojekt.

Planering
Först behöver vi titta på förutsättningarna för just er anläggning. Det kan vara lämpligt med ett hembesök, men oftast hanterar vi detta tillsammans på distans. All för att komma fram till ett optimalt förslag.

Förprojektering
När vi vet förutsättningarna gör vi en enklare projektering.
Där ni får reda på storlek, årsproduktion och en kostnadsbild på anläggningen.

Genomgång av förslag
Efter förprojekteringen gör vi en gemensam genomgång av vilka förutsättningar som finns. Tycker ni att det verkar intressant så erbjuder vi er att göra en slutlig projektering och lämnar en offert på det ni efterfrågar. Tycker vi att förutsättningarna är för dåliga i ert fall så avråder vi er från att gå vidare.

Slutlig projektering
I detta skede gör vi en dimensionering av konstruktionen. Vi tittar även på hur elnätet ser ut där ni bor. Detta för att säkerställa en säker drift med godtagbara spännings variationer inom fastigheten. Vi granskar även hur er elkonsumtion ser ut.

Offert
Vi lämnar alltid en offert där ALLA önskemål ingår. Våra offerter är giltiga i 30 dagar.

Anmälan
Man ska alltid göra en föranmälan till elnätsägaren om att man tänker ansluta en solcellsanläggning. Det kan ju även vara så att man behöver ändra storleken på sin huvudsäkring. Eftersom vi har behöriga elinstallatörer gör vi dessa anmälningar själva. Ni ska även kontrollera om det behöver sökas bygglov för anläggningen.

Montering
Vi levererar allt material till anläggning. Vi gör även elinstallationsarbetet, som är ett behörighets krävande arbete. Även en del av takmonteringen är behörighetskrävande sen 1 juli 2017 .

Färdiganmälan
När anläggningen är installerad görs vi en färdiganmälan till nätägaren som då skickar ut ett avtal till er om att använda deras nät. Nätägaren byter även er elmätare om det är aktuellt, en mätare som kan mäta inkommande och utgående energi. Nätägaren ska även ha in ett intyg om reläskyddsinställningar för anläggningen. Reläskyddet säkerställer att er anläggning inte utgör någon fara för nätägarens servicepersonal. Detta intyg skickar vi till nätägaren.

Elhandelsavtal
När anläggningen är i drift och nätägaren har bytt elmätaren kontaktar ni ert elbolag för att skriva ett avtal om att ni får sälja överskotts-el till elbolaget.

Överlämnande av anläggning
När anläggningen är installerad och alla anmälan inskickade överlämnar vi anläggningen till er. Detta gör vi genom att ta en genomgång hur anläggningen fungerar och hur den ska skötas. En rätt installerad anläggning kräver minimal tillsyn i många år framöver.

Elinstallation

Solceller

h

Nyheter

l

Lediga tjänster

Kontakt

Elians Oskarshamn
Nu når oss enklast genom oskarshamn@elians.se eller på telefon 0491-384380.

Beskrivning

Verksamhet: Solceller och billaddare

Kontakta oss