Solceller

Solenergi finns i överflöd, i form av naturligt ljus och värme. Med en egen solcellsanläggning kan du producera din egen el i minst 25 år, hållbart för både miljön och plånboken.

Solcellen

Solcellssystem omvandlar ljus till elektricitet. Enkelt beskrivet använder man sig av ett halvledarmaterial, ofta kisel, skyddat av en glasskiva. Storleken är mycket varierande, från den lilla solcellen som driver din miniräknare till system som är flera fotbollsplaner stora. När ljus träffar halvledarmaterialet laddas elektroner med energi och de börjar flöda genom materialet. De genererar då en likström som leds genom en kabel till en växelriktare. Där omvandlas likströmmen till 230V växelström så att den kan anslutas till det befintliga elsystemet. Ett solcellssystem består av solcellspaneler som vanligtvis är ca 1 x 1,65 m. Av dessa bildar man grupper av seriekopplade paneler som i princip kan bli hur stora som helst.

Anläggningens storlek – Energi & effekt

Solcellsanläggningarnas storlek anger vi alltid i kilowatt (kW). Detta visar hur mycket effekt solcellerna genererar när det råder optimala förhållanden. Den totala mängden energi systemet genererar på ett år mäts i kilowattimmar (kWh). Energi är alltså effekt över tid.

 

Bygglov

Olika orter har olika lokala krav kring bygglov för solcellsanläggningar. Särskilda regler kan också gälla för installationer i specifika miljöer. Vår rekommendation är att kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun innan installation påbörjas. Ni bör även informera aktuellt försäkringsbolag om installationen eftersom detta kanske måste noteras som ett sakförhållande på försäkringen.

 Byggherre

Det är beställaren som har ansvaret som byggherre, alltså det övergripande ansvaret. I våra avtal erbjuder Elians att ta över hela detta ansvar. Det innebär bland annat att vi tar fram en arbetsmiljöplan för projektet. Om projektets totala kostnad överstiger fyra prisbasbelopp för företag ställs krav på att alla som arbetar i projektet ska registrera sin närvaro på arbetsplatsen. Då övertar vi även ansvaret att hantera och administrera den s.k. personalliggaren.

 

 

Taksäkerhet

Fastighetsägaren ansvarar för att det går att komma upp på taket på ett säkert sätt. Vi erbjuder lösningar för fastighetsägaren, dels för att vi ska kunna montera solcellerna på taket men även att det ska gå att beträda taket i framtiden för olika underhållsarbeten.

Allmänt om anslutning

De allra flesta solcellssystem installeras i byggnader som redan är anslutna till elnätet. Solpanelerna ansluts till nuvarande system och el som genereras används antingen i fastigheten eller exporteras till elnätet, beroende på hur mycket el som används för stunden. El som går ut på elnätet kan man sälja. Om du kopplar in en solcellsanläggning ska det alltid anmälas till nätägaren. Det måste göras av en elinstallatör och är givetvis något som vi hjälper till med!

Regler

Enligt Elsäkerhetsverket är allt utförande som ingår i en solcellsanläggning klassat som elinstallationsarbete och är därför behörighetskrävande. Elians är registrerat som elinstallatör hos Elsäkerhetsverket.

Riktning och lutning
• För optimal elproduktion bör taket vara riktat mot söder och ha en lutning mellan 10° och 50° mot horisontalplanet.
• System som riktas rakt östligt och rakt västligt fungerar också, men effekten kommer att bli mindre. En fördel med öst/väst montage är dock att man får något högre produktion morgon/kväll, vilket kan stämma bättre med fastighetsägarens användning av el.
•Vi rekommenderar inte installation på tak vända mot norr.
Skuggning
Solpaneler som säljs idag klarar en viss skuggning, men oftast påverkas ändå systemets prestanda. Därför bör man alltid kontrollera om det finns till exempel byggnader, träd, skorstenar eller ventilationsrör som skulle kunna skugga panelerna. Förhållanden kan även ändras med årstiderna och detta behöver tas hänsyn till. Det är en stor fördel med så skuggfritt som möjligt mellan mars och oktober.

Investeringsstöd

Investeringsstöd finns att söka när du går över till förnybar energi. Det är Länsstyrelsen som beslutar om stöd när det gäller privatpersoner och företag, offentlig verksamhet, organisationer, bostadsrättsföreningar etc. Investeringsstödet är för närvarande 20% för privatpersoner och företag. Det söks vid Boverket. Investeringsstödet gäller för både material och arbete. Vad gäller lantbruk så finns det andra stöd att söka, och det görs via Länsstyrelsen. ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden och kan endast användas av privatpersoner som äger den aktuella fastigheten. Fastigheten måste vara äldre än 5 år. Schablonmässigt anses det rimligt att 30% av den totala kostnaden är arbete. I praktiken kan man då räkna med högst 9% avdrag på totalkostnaden. Det går inte att kombinera ROT-avdrag med ett beviljat investeringsstöd.

Finansiering

Det mest fördelaktiga är att ta eller utöka sitt bolån, om det finns utrymme för det på fastigheten. En del banker erbjuder även solcellslån där själva anläggningen blir säkerheten för lånet. Elians kan även erbjuda delbetalning för solcellssystem till konsumenter, företag, bostadsrättsföreningar etc genom våra samarbetspartners. Kontakta oss för mer information.

 

Garantier

Vi har mycket generösa garantier och vill göra det enkelt för våra kunder. Vi har 12 års garanti på allt som ingår i installationen, förutom batterier till energilagring som har egna garantivillkor beroende på fabrikat.

Hur väljer vi paneler?

Elians har lång erfarenhet av att välja solcellsanläggningar och vi köper alla våra paneler från stora och etablerade tillverkare med stabil ekonomi. Det ger dig som kund trygghet.

 

Jag vill veta mer om Solceller!

10 + 2 =

Elinstallation

Solceller

h

Nyheter

l

Lediga tjänster

Kontakt

Elians Oskarshamn
Nu når oss enklast genom oskarshamn@elians.se eller på telefon 0491-384380.

Beskrivning

Verksamhet: Solceller och billaddare

Kontakta oss